Huisregels

Huisregels

Deze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant– en lounge te kunnen handhaven.
 Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregel moeten direct worden opgevolgd.
Met klachten kunt u zich richten tot de bedrijfsleiding. 
Bij overtreding van de huis- en gedragsregels, mogen onze medewerkers u uit Restaurant – Lounge ZIRVE verwijderen.

• Onze gasten mogen zich bij de entree niet agressief of dominant opstellen (in woord en gedrag).

• Grote groepen dienen van te voren te reserveren, een reservering op de gastenlijst betekent geen gegarandeerde toegang.

• Onze gasten moeten een verzorgd uiterlijk hebben, bv.: geen sportkleding of sportschoenen, geen kapotte kleding, geen aanstootgevende kleding.

• Geen vuile kleding en/of een onverzorgd uiterlijk.

• Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kunnen de toegang worden ontzegd.

• Bezoekers dienen minimaal 21 jaar te zijn en dit middels legitimatie aan te kunnen tonen.

• Bezoekers die weigeren legitimatie te tonen kunnen worden geweigerd.

• Wanneer het binnen te druk is of verwacht wordt dat veel houders van VIP-kaarten zich aanmelden, dan wordt er voor deze mensen ruimte vrij gehouden. Dit kan als reden voor weigering worden uitgelegd. Hetzelfde geldt voor besloten party’s.

• Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.

• Bij calamiteiten dient u altijd de instructies van het personeel op te volgen.

• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal/vermissing en/of beschadiging.

• U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen, beschadigen en/of verplaatsen.

• Glazen en flessen mogen niet mee naar buiten worden genomen. Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor de kosten.

• Overtreding van één van deze regels kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

• Tassen of bagage kunnen gecontroleerd worden door onze medewerkers.

• Het is niet toegestaan meegebrachte drank- of etenswaren te nuttigen.

• Sky Zirve is voorzien van camerabewaking.

• Grote groepen kunnen worden geweigerd.

• Onze gasten mogen geen drugs verhandelen of daartoe aanstalten maken.

• Onze gasten mogen niet onder invloed zijn van drugs of alcohol.